Rosuvastatín

Pomôžu vám statíny znížiť vysoký cholesterol? 

Raz na káve povedal jeden kamarát môjmu manželovi: „Beriem statíny. Ale čítal som zoznam nežiadúcich účinkov.“

Potom fľochol pohľadom okolo, či niekto nepočúva, naklonil sa k nemu a pošepkal mu tajomstvo: „Preto beriem iba polovicu tabletky.“

More...

Takže, odpoveď na otázku vyššie je - pomôžu. Ale s výhradami. 


Možno ste sa v podobnej situácii už ocitli. A možno vás čaká pri najbližšej preventívke.

Statíny sú štandardne lieky prvej voľby pri liečbe vysokého cholesterolu

Prvýkrát sa lekári dohodli na odporúčaných hladinách cholesterolu v roku 1984.

Postupne klesali z 6 na 5,6, potom 5,2 a dnes je odporúčaná hladina 5,0 mmol/liter.

Počet pacientov, vhodných na liečenie statínmi, neustálym znižovaním hraničnej hodnoty celkového a LDL cholesterolu, rastie.

Statíny zakážu pečeni vyrábať cholesterol

Statíny zabraňujú hlavnému enzýmu 3-hydroxy-3metyl glutaryl-koenzým-A reduktáze vytvárať v pečeni cholesterol, HDL aj LDL.

Tou istou biochemickou cestou sa tvorí aj dôležitý bunkový energetický faktor – koenzým Q10. Blokovaním aktivity HMG- CoAreduktázy statíny  súčasne zabraňujú tvorbe koenzýmu Q10, ktorý je známy ako výživa srdca.

Farmaceutický priemysel vysoko favorizuje LDL (zlý) cholesterol ako cieľ terapií.

Pokusy nájsť liek na zvýšenie hladiny HDL cholesterolu sa skončili neúpechom.

Avšak znížiť LDL cholesterol – v tomto sú liečivá veľmi úspešné. Prvé statíny začali pacienti užívať v roku 1987. Dodnes patria k najúspešnejším liečivám. 

V roku 2011 statíny zarobili celosvetovo 956 miliárd dolárov a tržby stále rastú.

V súčasnosti jeden z troch Európanov a Američanov, celosvetovo cca jedna miliarda ľudí, je na základe výsledkov krvných vyšetrení spôsobilých užívať statíny.

Podľa odhadov by zisk z predaja statínov mohol v roku 2020 dosiahnuť trilión (tisíc miliárd) dolárov.​

Veľká zmena v prístupe predpisovania statínov čaká aj nás

Zabudnite na čísla, maximálne hladiny celkového a zlého cholesterolu. Dnes prichádzajú nové regule pre praktických lekárov. Vydáva ich EÚ vo svojich nových odporúčaniach.

Zabudnite na cholesterolové čísla

Odkedy si pamätáme, hladina cholesterolu mala hodnotu, ktorú nebolo dobré prekročiť.

Nové odporúčania hovoria:  zabudnite na čísla.

Namiesto toho je zdravá populácia rozdelená do skupín podľa súhry viacerých rizikových faktorov:

 • Pohlavie
 • Fajčenie
 • Krvný tlak
 • Celkový cholesterol

SCORE (Systematic coronary risk estimation – odhad rizika koronárneho ochorenia) určuje mieru rizika fatálnej koronárnej choroby počas nasledujúcich 10 rokov života.

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým rizikom srdcových chorôb.

Nájdite sa v tabuľke:

Score tabuľka posúdenia rizika kardiovaskulárnej choroby v ďalších desiatich rokoch života

Nový systém zohľadňuje absolútne a relatívne riziko. Mladý človek s nízkym absolútnym rizikom môže byť vystavený vysokému relatívnemu riziku (ako človek vo veku nad 60 rokov), ak fajčí, má vysoký tlak a vysoký cholesterol.

Dnes majú naši lekári k dispozícii aj program HeartScore v počítači.

Na základe toho, do ktorej skupiny spadáte, váš lekár by mal zvážiť liečbu.

Pokiaľ máte SCORE medzi 5% a 10%, môžete byť kandidátom na liečbu medikamentmi. Rozhodovanie o tom, či áno alebo nie, je hotová alchýmia.

Lekári majú z tohto pohľadu v rukách ohromnú moc - moc nad kvalitou vášho života. Moc rozhodnúť o vašom živote a smrti.​

So SCORE nad 10% je veľmi pravdepodobné, že vám lekár predpíše lieky.

SCORE hodnotenie je určené pre zjavne zdravých ľudí. Takže, aj keď ste na prvý pohľad zdraví, môžete dostať odporúčanie užívať lieky.

Je evidentné, že musíte byť stále sofistikovanejší pacient a aktívne sa zapájať do diskusie s vašim lekárom (hoci niektorým sa to možno nebude páčiť).

Slávne neslávne vedľajšie účinky statínov

Pacienti, ktorí užívajú statíny, majú pomerne veľké riziko nepriaznivých účinkov. Najčastejšími sú bolesti, citlivosť, poškodenia svalov, svalové kŕče.

Ďalej to sú:

 • neurologické poškodenia (problémy s pamäťou, spánkom, depresia)
 • poškodenie pečene (nealkoholické stukovatenie pečene, zápal pečene)
 • endokrinné poruchy
 • zvýšenie náchylnosti k diabetu (vplyv na hladinu inzulínu)
 • kardiovaskulárne problémy (zápal žíl)

Statíny takisto: 

 • potláčajú funkciu vitamínu K2, ktorý ochraňuje cievy pred usádzaním vápnika
 • poškodzujú mitochondrie buniek (riadiace centrá)
 • ochudobňujú telo o koenzým Q10. V Amerike existovali návrhy označiť škatuľky statínov s varovaním ohľadne Q10, avšak americký Úrad pre lieky a potraviny (FDA) to v roku 2014 zamietol
 • prekážajú proteínom obsahujúcim selén


Nežiadúcich účinkov je omnoho viac, niektoré zdroje ich uvádzajú viac ako 300.

Pre ilustráciu, nežiadúce účinky v príbalovom letáku simvastatínu. 

Ak užívate aj iné lieky spolu sa statínmi, zbystrite pozornosť. Problémové sú fibráty, kalciové antagonisty, makrolidové antibiotiká, azolové antimykotiká, ale i grapefruitová šťava.

Počas posledných rokov sa kontroverzná povesť statínov stále zhoršuje

Američan John Abramson z Harvardskej lekárskej školy podotkol už v roku 2013: “Medzi riadkami je napísané, že prakticky všetko, čo si myslíme, že vieme o efektivite a účinkoch statínov, nám priniesli komerčné záujmy, ktoré držia aktuálne dáta pod pokrievkou. Keďže nie sme schopní overiť komerčné tvrdenia o efektivite a bezpečnosti, zdraví ľudia by mali byť pri užívaní statínov opatrní.“

Sú aj takí, ktorí statíny nazývajú „aspirínom“ tretieho tisícročia

Aby ste získali informácie aj z opačného tábora, napríklad článok z prestížneho vedeckého časopisu Lancet vymenúva iba pozitíva statínov: "Statíny znižujú LDL cholesterol. Redukujú úmrtnosť na koronárne choroby. Statíny znižujú aj triglyceridy, čím znižujú riziko pankreatitídy." (Poznámka autora – zaujímavý paradox. Pankreatitída je uvedená medzi nežiadúcimi účinkami.)

"Preto sú používané ako lieky prvej voľby na vysoký cholesterol a vysokú hladinu tukov v krvi (kombinovaná hyperlipidémia). Počas brania statínov sa príležitostne ukážu zhoršené pečeňové testy. Niektorí pacienti sa sťažujú na bolesť svalov. Ukazuje sa zvýšený krvný cukor (zvýšené riziko cukrovky 2 typu), priberanie na váhe. Medzi všetkými účastníkmi v metaanalýzach statínová terapia zabezpečila jasnú redukciu v celkovej mortalite."

Lancet (alebo jeho majiteľ) má zjavne k statínom veľmi dobrý vzťah.

Veľká Británia prestáva veriť vo všemocnú moc statínov

Veľká Británia sa nezbavuje svojich tradičných nedôverčivých prístupov ani k statínom.

Ešte v roku 2013 boli popredné inštitúcie v UK statínom naklonené. V nedávnych rokoch nastala zmena.

Prečítajte si stručný výpis z textu z časopisu Veda v spoločnosti (Science in Society) z roku 2015. Parafráza: „Britská agentúra na reguláciu liečiv vyvolala kontroverzné reakcie na svoje nové odporúčanie z roku 2014. Odporučila statíny pre zdravých ľudí s 10 percentným alebo vyšším 10 ročným rizikom kardiovaskulárnej choroby. To bola veľká zmena proti roku 2006, keď statíny odporúčali pre ľudí s 20 percentným rizikom. Tým sa počet ľudí vhodných na liečbu statínmi v UK zvýšil o 4,5 milióna. “

Takto UK nasledovala USA, kde sú statíny odporúčané pre ľudí s rizikom 7,5 percenta a vyšším (čím prekvalifikovali 13 miliónov ľudí na ďalších pacientov). Briti uzatvárajú svoj článok slovami: „Klinické štúdie a ich reporty veľmi zveličovali benefity statínovej terapie. Súčasne podceňovali vážne vedľajšie účinky a riziká... Dôkazy naznačujú, že masové podávanie statínov zdravej populácii zvyšuje potrebu liečiť nepríjemné vedľajšie účinky a riziko smrtí."

Či sa rozhodnete brať statíny, alebo nie, je čiste na vás.

Cholesterol postupne stráca ako hlavný marker rizika kardiochorôb svoje postavenie. Ukazuje sa, že napríklad vysoký krvný tlak má na srdcovú chorobu väčší vplyv.

Sú aj iné lieky na zníženie cholesterolu. Váš lekár ich určite pozná.

Ak si znížite cholesterol inými spôsobmi, ako liekmi, zostanete uchránený pred nežiadúcimi účinkami.

Ja osobne si myslím, že naše telo má na výrobu konkrétneho množstva cholesterolu, ktoré sa od prípadu k prípadu líši, svoj dôvod. 

Informácie na tejto stránke nenahrádzajú medicínsku konzultáciu ani odborné vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Viac informácií

Podobné články
Podobné články sa akurát dopekajú...

Click Here to Leave a Comment Below