Rizikové faktory

Nielen cholesterol je markerom pre riziko ochorení srdca. Existujú aj ďalšie indikátory, hodné vašej pozornosti. 

Čoraz viac sa začína hovoriť o homocysteíne, trygliceridoch, alipoproteínoch....

Zistite viac. Začnite článkami nižšie.