Lipoproteín

Máte vysoký cholesterol?

Pláva vám v žilách namiesto krvi tuk?

Čo to vlastne je cholesterol?

„Mám taký vysoký cholesterol, že namiesto krvi mi v žilách pláva tuk!“ zahlásil mi raz môj manžel.

Aj vy ste už mali také slová na jazyku?

A čo teraz s tým?

More...

Toto porovnanie nie je celkom správne. Najprv treba zistiť, čo to vlastne cholesterol je!

Dnes vedia vedci posúdiť jednotlivé zložky krvi s oveľa väčšou presnosťou a takisto vedia nazrieť aj „dovnútra“ jednotlivých zložiek.

Poďte sa pozrieť s nami.

Cholesterol je voskovitá, mastná látka (tuk, ester), ktorá je pre náš život absolútne nevyhnutná. 

Je zásadná pri stavbe bunkových membrán, tvorbe hormónov aj žlčových kyselín.

Preto väčšiu časť cholesterolu vyrába pečeň (cca 80 percent), zvyšok prijímame v strave.

Cholesterol sám osebe ako tuk nie je miešateľný s vodou, preto jeho transport v krvnej plazme, ktorá je vodným roztokom, rieši napojenie na alipoproteín. Ten si môžeme predstaviť ako malú bielkovinovú ponorku. Zjednodušene: alipoproteín + cholesterol = lipoproteín.

Alipoproteíny sú v dôležitosti o úroveň vyššie ako cholesterol

Cholesterol je schovaný v malej bielkovinovej ponorke, ktorá sa pohybuje v krvnom riečišti, chrániac vo svojom vnútri cholesterolový náklad. Táto ponorka je vlastne alipoproteínový obal.

Zložky v lipoproteíne

Lipoproteín a jeho zložky

Apolipoproteíny

Alipoproteíny pomáhajú vytvárať štruktúru lipoproteínov.

Okrem transportu slúžia aj ako kofaktory (nevyhnutné pre funkciu daného enzýmu) alebo inhibítory (spomaľujú alebo zastavujú chemické procesy) enzýmov a umožňujú väzbu na lipoproiteínové receptory (napr. B-100 viažuci sa na LDL receptor).

Alipoproteíny v krvi sa označujú písmenami abecedy:

· apolipoproteíny A – prevažujú v HDL lipoproteínoch, apo A-I, apo A-II, apo A-IV, and apo A-V)

· apolipoproteíny B (napr. B-100) – prevažuje v LDL lipoproteínoch, (apo B48 and apo B100)

· apolipoproteíny C – prítomné v rôznych typoch lipoproteinov vrátane VLDL, (apo C-I, apo C-II, apo C-III, and apo C-IV)

· apolipoproteíny D,

· apolipoproteíny E,

· apolipoproteíny H,

​Lipoproteíny

Lipoproteín = alipoproteín + cholesterol

Lipoproteíny sa delia sa podľa hustoty = obsahu proteínu.

Volajú sa jednoducho HDL (High density lipoprotein – lipoproteín s vysokou hustotou), LDL (Low density lipoprotein – lipoproteín s nízkou hustotou), IDL (Intermediate density lipoprotein - lipoproteín so strednou hustotou), VLDL (very low density lipoprotein - lipoproteín s veľmi nízkou hustotou) a najmenší braček je chylomikrón.

Jednotlivé druhy lipoproteínov

Lipoproteíny - chylomikrón, VLDL, IDL, LDL, HDL

Cholesterol, ktorý nesú, sa následne nazýva HDL, LDL, IDL a VLDL cholesterol.

Čím viac proteínu, tým väčšia hustota. Čím viac tuku, tým nižšia hustota (proteínu).

Čím viac proteínu, tým vyššia hustota. Čím viac tuku, tým menšia hustota lipoproteínu.

Jednotlivé typy lipoproteínov

Ešte vládzete? Tak poďme ďalej. 

Ako je uvedené vyššie, poznáme päť typov lipoproteínov, ktoré sa líšia množstvom (hustotou) proteínu. Sú to chylomikróny, lipoproteín s veľmi nízkou hustotou (VLDL), so strednou hustotou (IDL), s nízkou hustotou (LDL) a s vysokou hustotou (HDL).

Chylomikróny

Chylomikrón je lipoproteínová častica s veľmi nízkou hustotou.

Zo štyroch typov lipoproteínov má najnižšie zastúpenie proteínovej časti.

Vzniká v tenkom čreve, kde naberá tuky z potravy.

Chylomikróny sú zodpovedné za transport všetkých tukov, ktoré prijmeme potravou, do krvnej cirkulácie a do tkanív, ktoré potrebujú palivo.

A ako palivo, alebo zdroj energie slúži triglycerid alebo triacyglycerol.

Chylomikróny po splnení svojich úloh reagujú s enzýmom lipoproteínovou lipázou, syntáza ktorého je stimulovaná inzulínom. Touto reakciou sa zbavia cca 90 % nesených triglyceridov.

Zvyšok, ktorý po nich zostane, je znovu použitý na výrobu VLDL.

VLDL - lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou

Vznikajú v pečeni z prebytku uhľohydrátov a proteínov z potravy a chylomikrónových zvyškov.

Doručujú na energiu bohatý triglycerol (ktorý vyrobilo telo) do buniek. Pre ich sformovanie je zásadný alipoproteín apo B-100. Sú podobné chylomikrónom, ale produkuje ich iné tkanivo - pečeň.

LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou

Vznikajú v pečeni ako VLDL. Keď VLDL odovzdá väčšinu svojich triglyceridov, stáva sa z neho IDL a potom LDL.

LDL je bohatý na cholesterol. Jeho významnou zložkou je alipoproteín apo B-100. Doručuje ho do tkanív celého tela. LDL lipoproteín roznáša cholesterol, nevyhnutný pre stavbu bunkových membrán, do tkanív.

LDL-cholesterol putuje do tela na miesta, kde je potrebný - v membránach buniek, pri výrobe hormónov. Keďže ho však lekári našli v plakoch, usadených na stenách artérií. Jeho zvýšené hodnoty sú spájané so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych chorôb, získal prezývku „zlý“ cholesterol.

IDL – lipoproteíny so strednou hustotou

O IDL sa nehovorí často. Vzniká z rozpadnutých VLDL častíc.

Všeobecne, IDL je podobný LDL, prenáša cholesterol a triglyceridy.

HDL - lipoproteín s vysokou hustotou

HDL vzniká v pečeni a tenkom čreve.

HDL lipoproteíny odstraňujú cholesterol z tkanív, vrátane stien artérií, a transportujú ho do pečene. Pečeň ho premení na žlčové kyseliny a použije ako žlč.

Tento proces nesie názov reverzný cholesterolový transport.

Inými slovami, HDL zbavuje telo cholesterolu.

Ďalšou hlavnou funkciou HDL je fungovať ako úschovňa apo C a apo E, ktoré sú potrebné v metabolizme chylomikrónov a VLDL.

Kvôli odstraňovaniu prebytočného cholesterolu nesie LDL, hoci trochu skreslene, keďže ide o lipoproteín, meno „dobrého“ cholesterolu.

Pri meraniach lekári skúmajú celkový cholesterol (súčet súčastí cholesterolu), HDL cholesterol, LDL cholesterol, pomer HDL a LDL a a pomer celkového cholesterolu a HDL cholesterolu.

​Aké hodnoty by doktor rád videl po testoch? Nech sa páči cholesterolová tabuľka hodnôt:

Typ

mg/dL

mmol/L

Interpretácia

Celkový cholesterol

pod 200

pod 5,2

žiadaný

200-239

5,2-6,2

hraničný

nad 240

nad 6,2

vysoký

LDL cholesterol

pod 100

pod 2,6

veľmi dobrý

100-129

2,6-3,3

dobrý

130 - 159

3,4 - 4,1

hranične zvýšený

160 - 189

4,1 - 4,9

vysoký

nad 190

nad 4,9

veľmi vysoký

HDL cholesterol

nad 60

nad 1,55

​dobrý

41 - 59

1,0 - 1,5

​fajn, no nie optimálny

pod 40

pod 1,0

rizikovo nízky

triglyceridy

pod 150

pod 1,7

normálne

150 - 199

1,7 - 2,2

hranične zvýšené

200 - 499

2,3 - 5,6

vysoké

nad 500

nad 5,7

veľmi vysoké

Tabuľka hodnôt cholesterolu a triglyceridov platná pre dospelých.

LDL a HDL sú v kurze

Experti sa začali LDL a HDL zaoberať potom, čo rada štúdií dokázala, že celkový cholesterol nie je veľmi spoľahlivým ukazovateľom blížiaceho sa srdcového infarktu.

Toto však nikto nechce vykrikovať príliš nahlas, keďže hlavným cieľom všetkých zdravotných kampaní je už niekoľko desaťročí dostať do stanoveného rozmedzia celkový cholesterol.

Ak však celkový cholesterol nie je spoľahlivým znakom rizika, čo ním je?

Odpoveďou je mix HDL, LDL cholesterolu, ich vnútorných zložiek, a triglyceridov. Plus ďalšie rizikové faktory, najmä homocysteín.

Štúdie ukázali, že ľudia s nízkou hladinou HDL cholesterolu v krvi (pod 1,0 mmol/l) mali osemkrát vyššiu mieru srdcového infarktu ako ľudia s vysokou hladinou HDL (1,6 mmol/l).

V poslednej dobe sa väčší význam prikladá aj pomeru celkového a HDL cholesterolu. Čím vyšší celkový cholesterol a čím nižší HDL, tým je výsledné číslo vyššie.

Výsledný pomer 5 indikuje priemerný riziko srdcovej choroby u mužov. Riziko sa zdvojnásobuje pri čísle 9.6. O polovicu menej ako priemerné riziko udáva pomer celkového a HDL cholesterolu 3.4.

Tabuľka hodnôt pomerov.

Typ

mg/dL

mmol/L

Interpretácia

Pomer celkový

a HDL cholesterol

pod 3,5

pod 3,5

žiadaný

3,5 - 5

3,5 - 5

hraničný

nad 5

nad 5

vysoký

Pomer triglyceridy

a HDL cholesterol​

pod 2

pod 0,87

ideálny

nad 4

nad 1,74

hraničný

nad 6

nad 2,62

veľmi vysoký

LDL je miláčikom vedcov

Napriek tomu si však experti vybrali za svoj cieľ zlý, LDL cholesterol.

Je tu viacero vysvetlení, prečo.

Za prvé, rada epidemiologických štúdií spojila obete srdcových chorôb s hladinou LDL cholesterolu, ktorá bola u nich priemerne o niekoľko percent vyššia ako u zdravých ľudí.

Za druhé, dáta z výskumu zvierat ukázali, že zvýšená hladina LDL cholesterolu vedie k skleroticky vyzerajúcim cievam.

Po tretie, bol tu svedectvo dvoch vedcov, Michaela Browna a Josepha Goldsteina, ktorí za svoje zistenia získali Nobelovu cenu, ukazujúce, že ľudia s vrodenou hypercholesterolémiou (zvýšený cholesterol) mali defektné receptory LDL cholesterolu, čo malo za následok spomalený návrat LDL častíc do pečene a tým ich level v krvi rástol. Títo vedci naznačili, že podobný mechanizmus môže fungovať u všetkých ľudí, hoci v menšej miere a experti považovali ich svedectvo za obzvlášť dôveryhodné.

Nedá sa však nespomenúť ani príspevok farmaceutického priemyslu, ktorý vysoko favorizuje LDL cholesterol ako cieľ terapií, keďže v znižovaní LDL cholesterolu je veľmi úspešný.

Naopak, pokusy nájsť liek na zvýšenie hladiny HDL cholesterolu sa zatiaľ skončili neúspechom.

Niektoré zdroje uvádzajú, že jediné, čo zvýši HDL, sú nasýtené živočíšne tuky (popri tom však zvyšujú aj LDL cholesterol)

Iné zdroje uvádzajú pohyb ako jediný spôsob, ako zvýšiť HDL cholesterol.  

Organizmus vylučuje cholesterol iba v podobe žlče, a to v dvoch formách: ako samotný cholesterol a premenený na žlčové kyseliny. 

Asi polovicu cholesterolu zo žlče a asi 98 percent žlčových kyselín organizmus reabsorbuje naspäť. 

Zdroje:

http://www.slideshare.net/namarta28/lipoproteins-structure-classification-metabolism-and-clinical-significance​

http://is.muni.cz/el/1411/jaro2008/VSBC041s/um/Lipidy_krevni_plazmy.pdf?cop=3671431

Nina Teicholz, The Big Fat Surprise

Informácie na tejto stránke nenahrádzajú medicínsku konzultáciu ani odborné vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Viac informácií

Click Here to Leave a Comment Below